Walne PKTR „Leliwa”

23 listopada br. odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”. Prezes Koła Pan Michał Machaj przywitał zaproszonych gości oraz członków PKTR „Leliwa”. Po wybraniu przewodniczącego i protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz ustaleniu formy głosowania przystąpiono do realizacji zgłoszonego harmonogramu walnego zebrania. Konsultant ODO Pan Artur Ochmański przedstawił założenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i… Continue reading