Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd PKTR „Leliwa” podjął ostateczną kwalifikację zgłaszanych imprez przez podmioty współpracujące w tym zakresie oraz prześle informację do podmiotów o swojej decyzji co oznacza, że został przyjęty do realizacji Harmonogram Zamierzeń w sezonie 2020. Dla celów ewidencyjnych stwierdza się, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Prezes Zarządu Pan Michał… Continue reading

16 UETC w Bośni i Hercegowinie

Zarząd PKTR „Leliwa” otrzymał informację o 16 Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) w dniach 4-11 lipca 2020 roku, przesłaną przez PTTK O/Rzeszów: Komunikat: W związku z odbywającym się w tym roku 16 Europejskim Tygodniem Turystyki Rowerowej UECT prosimy osoby chętne uczestniczyć w tym wydarzeniu o rozważenie spraw związanych z rejestracją… Continue reading

Z prac Zarządu – styczeń 2020

W celu formalnym stwierdza się, iż NGAP opracowała wniosek projektu na konkurs ogłoszony przez UM Przeworsk, proponowana kwota 10000,00 zł. Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. przyznał kwotę 3000,00 zł na realizację przedmiotowych zadań ujętych w projekcie. Prezes PKTR „Leliwa” Pan Michał Machaj dokonał… Continue reading

Nocą na stoku

Zarząd PKTR „Leliwa” informuje, iż organizator akcji „Aktywni zimą” zaprasza chętnych na nocne szusowanie po stoku w Puławach w dniu 30 grudnia 2019. Dojazd we własnym zakresie. Szczegółowe informacje pod tel.: 697-034-600. Zarząd Koła rekomenduje ten wyjazd i zapraszamy do udziału w wspólnej zabawie na stoku

Święta Bożego Narodzenia

Członkowie i Sympatycy PKTR „Leliwa”, wkrótce wszyscy zaczniemy wypatrywać pierwszej gwiazdy, która jest znakiem dla Nas aby zasiąść w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole radując się z Narodzin Jezusa. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd Koła życzy pogody ducha, odpoczynku w tym magicznym czasie, a dla wytrwałych szerokości na świątecznych trasach.

Z prac Zarządu – grudzień 2019

W dniu 23 listopada 2019 udział w NWZC PKTR „Leliwa” wzięło 13 członków. Nadal Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha będzie przesyłał SMS z informacjami o imprezie do członków Koła. Takie przypominające działanie poprawia dyscyplinę uczestnictwa w imprezach. Skarbnik Zarządu Pan Jerzy Kucha do osób zalegających ze składkami członkowskimi prześle SMS przypominający… Continue reading

Walne PKTR „Leliwa”

23 listopada br. odbyło się NWZC PKTR „Leliwa”. Prezes Koła Pan Michał Machaj przywitał zaproszonych gości oraz członków PKTR „Leliwa”. Po wybraniu przewodniczącego i protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz ustaleniu formy głosowania przystąpiono do realizacji zgłoszonego harmonogramu walnego zebrania. Konsultant ODO Pan Artur Ochmański przedstawił założenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i… Continue reading