III Edycja – Bieg Tropem Wilczym

Zarząd Koła rekomenduje imprezę – Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych tj. Bieg Tropem Wilczym. Tak jak w zeszłym roku członkowie Koła wezmą udział w jego zabezpieczeniu. Zadania w tym zakresie zostaną postawione na NWZC PKTR „Leliwa”, które zaplanowane jest w dniu 25 lutego 2016 r. Wszystkim uczestnikom biegu składamy serdeczne gratulacje podjętej decyzji. Wasza aktywna obecność stanowi swoisty akcent, który ma patriotyczny wymiar.

Szczegóły na plakacie: 

Z prac Zarządu Koła – 2016

Na przełomie stycznia-lutego Zarząd Koła będzie prezentował cele które osiągnął w minionym sezonie. Dotychczas żaden z poprzednich Zarządów nie zdecydował się na udostępnienie informacji będących wynikiem ustaleń podczas przedmiotowych posiedzeń Zarządu Koła. W styczniu zaprezentowaliśmy osiągnięcia w sezonie 2015. Dziś kilka słów w zakresie prac podjętych w sezonie 2016. Zarząd Koła wystąpił z szeregiem inicjatyw, m.in. udziałem w: 24 finale WOŚP, VIII Obchodach Międzynarodowego Dnia Holokaustu na Podkarpaciu (jako organizator lokalny w Przeworsku), Międzynarodowej Konferencji Rowerowej w Poznaniu, Szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (2/3 członków Koła zostało przeszkolonych i otrzymało Certyfikat), II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, Spotkaniu Panelowym z Ministrem Kaczmarczykiem na temat „Wspieranie przez państwo organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. Prezes Koła Pan Tomasz Nalepa współpracował z Telewizją Przeworsk biorąc udział na planie filmu „Cienie Przeworskiej Nekropolii, Zasłużeni dla Przeworska i Regionu”  oraz udzielił wywiadu, który ukazał się na stronie Koła jak również szeregu wywiadów dla Polskiego Radia w Rzeszowie. Prezes Koła reprezentował również nasze stowarzyszenie na Gali podsumowującej Europejski Tydzień Sportu w Warszawie.

Członkowie Zarządu Koła opracowali: Zasady (Politykę) Rachunkowości Koła, nowelizację Statutu PKTR „Leliwa” Edycja 2016, Zasady (Politykę) Archiwizacji Dokumentów, Regulamin przekazywania rzeczy na własność członkom Koła, Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz analizowali realizację obowiązku opłat składek członkowskich i proponowali szereg procedur wcielanych w życie (planowanie imprez w nowym sezonie, system opłat składek członkowskich, powiadamianie członków systemem sms itp.). Ponadto zgłoszono propozycje Członków Honorowych; prowadzono kwalifikacje kandydatów na Członków Zwyczajnych oraz Wspierających;  analizowano uczestnictwo członków w zamierzeniach Koła.

Zorganizowano szereg imprez oraz zabezpieczono Bieg Tropem Wilczym, Bieg Montera, Przeworski Bieg Mikołajkowy. Wydano Kronikę Koła Tom I. Lata 2010-2014, wydano akcesoria rowerowe dla aktywnych członków Koła oraz stroje Green Velo (kurtka i Koszulka), pozyskano fundusze z projektów konkursowych ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Przeworska. Członkowie Koła wsparli dwie Inicjatywy Obywatelskie (Stop Hałasowi od Autostrady i Wyznaczenia Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi krajowej 94 na terenie Przeworska) oraz wzięli udział w charytatywnej akcji zapisu do bazy danych dawców szpiku kostnego organizowanej w miejscowości Błażowa.

NWZC PKTR „Leliwa”

Zarząd Koła informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/PZ/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. ustala się odbycie NWZC PKTR „Leliwa” na dzień 25 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – mała sala konferencyjna. Program obrad obejmuje: przedstawienie sprawozdań rozliczeniowych działalność zarządu PKTR „Leliwa” za 2016 r.; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 r.; przedstawienie Harmonogramu Zamierzeń PKTR „Leliwa” na 2017 r.; szkolenie z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Przewidziano również dyskusję. Obecność członków obowiązkowa.

Harmonogram Zamierzeń – 2017

W dniu 3 lutego br. na Posiedzeniu Zarządu Koła przyjęto Harmonogram Zamierzeń PKTR „Leliwa” w 2017 r. W Posiedzeniu Zarządu Koła uczestniczyła z głosem doradczym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Dominika Pajda. Przedmiotowy Harmonogram Zamierzeń zamieszczono na stronie Koła w zakładce Zamierzenia.

Bal Karnawałowy

Do Zarządu Koła wpłynęła informacja ze Skrzyszowa o Balu Karnawałowym. Kto był w Skrzyszowie na Rowerowym Rajdzie Ludzi Pracy ten wie, iż miejsce to charakteryzuje wspaniała atmosfera i dobra zabawa jest gwarantowana. Zapraszamy do uczestnictwa w balu w imieniu jego organizatorów. Szczegóły na plakacie.

Premiera

Zarząd Koła zaprasza w imieniu Stowarzyszenia Przeworscy Patrioci na premierę filmu pt. „Chleba naszego powszedniego”, który jest dokumentem o rodzinie Ulmów ale również o innych rodzinach ukrywających Żydów w czasie hitlerowskiej okupacji w Polsce. Film ten wpisuje się w aktualne obchody holokaustu na Podkarpaciu.

Kameralne Obchody w Przeworsku

24 stycznia br. Przeworsk uczestniczył w IX Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. W muzeum, pod pomnikiem i na sali konferencyjnej starostwa zebrało się kilku członków PKTR „Leliwa”, zaproszeni goście i przedstawiciel rodziny ratującej życie Żydom podczas II Wojny Światowej Pan Bolesław Rolski. W Muzeum Przeworska podczas zwiedzania ekspozycji Koło reprezentował Skarbnik Zarządu Pan Piotr Iwanko. Pod Pomnikiem Pamięci Żydów w Przeworsku (Pomnik Ofiar Holocaustu) spotkali się goście zaproszeni, przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha Pan Krzysztof Społowiec wraz z małżonką Sarą oraz Dyrektor Biura Poselskiego Anny Schmidt – Rodziewicz Pan Mirosław Hajnosz, który złożył wiązankę kwiatów. W kameralnym gronie na sali konferencyjnej spotkali się goście zaproszeni z zagranicy Pani Judith Elkin oraz Pan David Ringler, sekretarz Pani Joanna Potaczek. Uczestnicy spotkania zapoznali się z materiałami na wystawie „Zofia Rolska Zapomniana bohaterka”, wzięli udział w pokazie medialnym w formie Teatrzyku Kamishabai pt. Basia wyjechała do Ameryki. Autorstwa Magdaleny Neuberg, na podstawie Pamiętnika Basi Rosenberg. Następnie wprowadzenie do wystawy wygłosił Pan Henryk Prochowski – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku. Wypowiedź uzupełnił Pan Bolesław Rolski – Syn bohaterki. Nawiązał się dialog pomiędzy Panem Bolesławem a Panią Judith Elkin. Dotknęliśmy żywej historii napisanej przez życie … Panel zakończyła prezentacja Pani Anny Trząsalskiej (Dawidowicz) notabene byłej Prezes naszego Koła. Koło na spotkaniu w starostwie reprezentował Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa, który przywitał gości i uczestników spotkania oraz podsumował spotkanie, i Pan Dariusz Romanów który dokumentował przebieg spotkania. Całe obchody miały więc charakter kameralny, rodzinny i tak je zapamiętamy.

Konferencja Horyniec – 2017

Zarząd Koła informuje, iż otrzymał zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Branżowej pod hasłem „Tworzenie produktów turystycznych a€“ przykłady dobrych praktyk”, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 r. w Horyńcu-Zdroju. Zaproszenie przesłała Pani mgr Marta J. Jóźwik – Sekretarz Konferencji.

Zarząd Koła rekomenduje udział w konferencji innym stowarzyszeniom które zajmują się turystyką szeroko rozumianą.

 

Odpowiedź w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej – ścieżka rowerowa w Przeworsku

Zarząd Koła przekazuje informację o decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Rzeszowie, którą otrzymał inicjator pomysłu Pan Mateusz Wojtyna:

Dotyczy wyznaczenia ścieżki rowerowej w Przeworsku
„Wnioskowane wyznaczenie pasów dla rowerzystów w ciągu drogi krajowej przez Miasto Przeworsk (od km 633+400 do km 637+450) przy obecnych uwarunkowaniach geometrycznych nie jest możliwe. Minimalna szerokość jednokierunkowej ścieżki rowerowej wynosi 1,5 m. Zwarta zabudowa miasta Przeworsk (m.in. kamienice zlokalizowane tuz przy chodniku) uniemożliwia wygospodarowanie terenu o szerokości pozwalającej na wyznaczenie pasów dla rowerzystów. Możliwość wygospodarowania pasów dla rowerów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej przez miasto Przeworsk przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury byłaby jedynie na krótkich pojedynczych odcinkach, co nie usprawni ruchu rowerowego.”.

Może należałoby rozpatrzyć wyznaczenie wspólnego pasa dla pieszych i rowerzystów przy okazji zmieniając nawierzchnię chodników. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Rzeszowie wzdłuż ulicy Strażackiej. Co do zwartej zabudowy to można prowadzić pas dla pieszych i rowerzystów po obu stronach kierując ruch rowerzystów na drugą stronę jezdni przez przejścia dla pieszych w newralgicznych punktach. Zarząd Koła proponuje rozważyć takie rozwiązanie, które poprawi warunki poruszania się pieszych i rowerzystów i jednocześnie zmieni stan nawierzchni chodników dla pieszych wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi.