Przejazd RRRN

Zarząd Koła informuje, iż organizator Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości podjął inicjatywę uruchomienia przejazdu jednostki PKP na trasie Rzeszów-Przeworsk-Lubaczów (tam i z powrotem) w dniu 26 maja br. Jednocześnie organizator RRRN zwrócił się z wnioskiem o określenie ilości chętnych członków Koła jak również jego sympatyków, którzy zdecydowaliby się na przejazd. W związku z powyższym Zarząd Koła prosi osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym rajdzie jak również przejazdem PKP o zgłoszenie swojego akcesu na adres e-mail: michalm714@gmail.com do dnia  22 marca br. Szacunkowe dane zostaną przekazane do organizatora RRRN.

Konsultacje z BRP SP Przeworsk

Zarząd Koła informuje, iż uzgodniono z BRP SP Przeworsk termin konsultacji zmian Statutu. Konsultacje zaplanowane są na  15 marca. Podczas konsultacji zostaną przedyskutowane zapisy i uzgodniona ich treść końcowa, która zostanie przedstawiona członkom na najbliższym walnym celem jej przegłosowania i uchwalenia zmian w Statucie.

Możliwa zmiana terminu rajdu

Zarząd Koła pozyskał wstępną informację, iż organizator wyjazdu na roztocze PTTK O/Rzeszów rozważa możliwość zmiany terminu rajdu z dwudniowego na trzydniowy. W przypadku przyjęcia proponowanej zmiany właściwy termin rajdu zostanie podany na naszej stronie internetowej i fb. Wszystkich chętnych zainteresowanych wyjazdem kwietniowym proszę o śledzenie komunikatów.

Promocje

Zarząd Koła zaprasza do odwiedzin wszystkich członków i sympatyków Koła strony fb naszego partnera strategicznego NSB Sport Serwis . W ostatniej edycji konkursu nasi członkowie zostali nagrodzeni – warto więc spróbować swoich sił, a może Ty będziesz tym razem nagrodzony za poświęcony czas i wykazaną wiedzę. Zachęcamy do udziału w cyklicznym konkursie są nagrody cząstkowe i będzie super niespodzianka dla finalistów na koniec. Poniżej adres strony: https://www.facebook.com/nsbsportrzeszow/

Aktualnie trwa promocja dla kobiet oraz zimowe rabaty na buty. Zarząd Koła w imieniu firmy NSB Sport Serwis zaprasza do firmowego sklepu w Rzeszowie przy ulicy Fredry 8 życząc jednocześnie udanych zakupów.

Walne – rozliczenie sezonu 2017

To było bardzo ważne NWZC PKTR „Leliwa” na którym rozliczono działalność trzech Zarządów Koła w 2017 roku (Prezesi: Pan Tomasz Nalepa, Pan Stanisław Dawidowicz, Pan Michał Machaj). Historia jakby zatoczyła krąg bo już z taką sytuacją członkowie spotkali się w 2015 roku przy rozliczeniu sezonu za 2014 (wówczas nowy Zarząd Koła zaczynał jakby od zera. Opracował politykę bezpieczeństwa informacji, politykę archiwizacji, politykę finansowania, procedury planowania zamierzeń, procedury opłat i system opłat składek członkowskich, regulamin inwentaryzacji, zarchiwizował dokumenty Koła za lata 2010-2016, modyfikował Statut, przygotował protokół przekazania dokumentów oraz asortymentów, wydał Kronikę Koła, opracował profesjonalny folder, uczestniczył w pracach Kongresu Stowarzyszeń Województwa Podkarpackiego, zgłosił rajd do ETS i otrzymał wyróżnienie od MSiT oraz dopracował aktualny regulamin rajdów).

Czytaj dalej

Z prac Zarządu

Zarząd Koła informuje, iż na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego br. pozytywnie zweryfikował kandydatów Panią Irenę Międlar i Pana Jacka Międlara którzy zostali zaliczeni w poczet członków PKTR „Leliwa”.  W związku z powyższym dokonano aktualizacji zakładki „Członkowie”. Ponadto KR uznała poprawność prowadzonej przez Zarządy Koła polityki finansowej w 2017 r. (Prot. KR Nr 4/KR/2017). Czytaj dalej