Zmiana terminu rajdu

Zarząd Koła uzgodnił z MOSiR Przeworsk, który jest organizatorem III Wiosennego Rajdu zmianę terminu. Przedmiotowy rajd odbędzie się w sobotę, tj. 22 kwietnia br. Start o godz. 10.00 – rejon MOSiR Przeworsk (ul. Budowlanych 9).

Zmiana terminu rajdu podyktowana jest organizacją przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu podobnej imprezy w terminie 23 kwietnia – Jarosławski Piknik Rowerowy. Aby imprezy w dwóch sąsiednich miastach nie pokryły się i byśmy mogli uczestniczyć w obydwu MOSiR Przeworsk podjął decyzję o zmianie wcześniej ustalonego terminu w Harmonogramie Zamierzeń Koła w 2017. Więcej informacji zostanie przekazanych po otrzymaniu plakatu od organizatora rajdu. Zarząd Koła już dziś zaprasza na obydwie imprezy członków i sympatyków Koła.

Drugi termin walnego – 2017.05.01

W dniu dzisiejszym Zarząd Koła zwołał NWZC PKTR „Leliwa”. Równocześnie Zarząd Koła zaprosił na zebranie byłego Prezesa Zarządu Pana Tomasza Nalepę. Niestety członkowie Koła nie dopisali, stawiło się 10 osób co oznacza, iż nie uzyskano kworum potrzebnego do podejmowania uchwał. W związku z powyższym Zarząd Koła podjął decyzję i wyznaczył drugi termin walnego na dzień 1 maja 2017 r.

W drugim terminie NWZC PKTR „Leliwa” odbędzie się po zakończeniu rajdu do miejscowości Jodłówka. Słaba frekwencja członków w dniu dzisiejszym mogła wynikać, iż przedmiotowe spotkanie wypadło tydzień przed Świętami Wielkanocnymi. Obecni członkowie podjęli dyskusję zgłaszając szereg ciekawych propozycji. Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków Koła do wzięcia udziału w wyborach Prezesa Zarządu Koła. Jednocześnie Zarząd Koła postawił zadanie w zakresie realizacji zabezpieczenia rajdu do m. Jodłówka oraz III Rajdu Wiosennego organizowanego przez MOSiR Przeworsk. Zapraszamy członków do śledzenia komunikatów informacyjnych na stronie Koła oraz stronie fb Koła.

 

Walne – co dalej …

Jutro czeka nas wybór Prezesa Zarządu Koła. To ważna funkcja. Osoba, która podejmuje trud kierowania Kołem zasługuje na szacunek i jednocześnie ciąży na niej odpowiedzialność za przyszłość stowarzyszenia. Dlatego jutrzejszy wybór winien być przemyślany. Każdy z nas – członków Koła powinien się zastanowić nad zgłaszaną kandydaturą. Musimy rozważyć czy może to ja będę odpowiednim kandydatem … Dlatego też warto spróbować swoich sił w jutrzejszych wyborach.

Aktualny Prezes Zarządu Pan Stanisław Dawidowicz ustępuje ze względów rodzinnych. Wszyscy członkowie dziękują Staszkowi za przewodniczenie. Krótki to był okres ale jak burzliwy. Na szali były dalsze losy naszego Koła. Staszek podjął wyzwanie i zapewnił Kołu stabilizację. Na posiedzeniach Zarządu Koła stawiał zadania do realizacji, dokonał analizy wpłat składek członkowskich za marzec i oceny przesyłanych przez SP Przeworska projektów dla ngo. Odbyły się rekonesanse trasy III Rajdu Wiosennego i rajdu pielgrzymkowego do Jodłówki. Została nawiązana współpraca z komitetem organizacyjnym III Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Stosowne pisma zostały skierowane do organizatora rajdu – MOSiR Przeworsk, jak również do innych instytucji. Z myślą o najważniejszym zadaniu dla Koła czyli pielgrzymce rowerowej do Jodłówki Zarząd przedłużył umowę ubezpieczenia członków z PZU S.A.  Staszek scementował nowy Zarząd pokazując dobrą jakość pracy. Jego następcy życzymy równie udanych decyzji dla dobra Koła.

Rajd z PTTK

2 kwietnia odbył się Rajd primaaprilisowy do „Świętych Kamieni”, którego organizatorem było Koło Rowerowe PTTK O/Rzeszów. Zarząd Koła zgłosił do rajdu 3 chętnych członków Koła oraz dwóch sympatyków. Ostatecznie udział w rajdzie wzięli: Członkowie Honorowi – Pan Piotr Kubas i Pan Marcin Balawejder, Członek Zwyczajny Pan Dariusz Romanów oraz sympatyk Pan Nerc Maciej, którzy reprezentowali nasze Koło.
O godz. 8.00 uczestnicy po instruktażu i wspólnym zdjęciu ruszyli przed siebie malowniczą trasą. Pogoda dopisała umożliwiając podziwianie terenu z różnej perspektywy. Nie zabrakło również atrakcji jakim było ognisko i wspólna wymiana poglądów i wrażeń z wycieczki.  Świetna atmosfera jak zawsze towarzyszyła kolarzom. Szczęśliwie dotarli w okolice Zatoki Marina gdzie rajd oficjalnie zakończono. Uczestnicy rajdu pokonali 70 km. Gratulujemy wyniku i jednocześnie zapraszamy innych chętnych do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez PTTK O/Rzeszów.

Fotografie udostępnił Członek Zwyczajny Pan Dariusz Romanów

Jest nas tylu … a gdzie inni …

Jesteśmy przygotowani na wszystko …